Project

Trang chủ » CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG » CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG ATTOM – GÒ VẤP – TPHCM

CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG ATTOM – GÒ VẤP – TPHCM

unline

ngay-thi-cong Ngày thi công:

dia-chi-cong-trinh Địa điểm: Gò Vấp

dien-tich-cong-trinh Quy mô: 360m²

chu-dau-tu-cong-trinh Nhà đầu tư: Nguyễn Văn Hùng

gia-tri-cong-trinh Giá trị: VNĐ

loai-cong-trinh Loại công trình: Văn phòng

hinh-thuc-xay-dung Hình thức xây nhà:

chu-dau-tu-cong-trinh Kiến trúc sư thiết kế:

Mời bạn xem thêm hình ảnh văn phòng ATTOM tại đây

AT 1

PHONG DOI (1)

PHONG GIAM DOC 1 (1)

PHONG GIAM DOC 1 (2)

PHONG HOP (1)

RECEPTION (1)

RECEPTION (2)

ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ MIỄN PHÍ

dang-kycng-trnh-vn-phng-attom-g-vp-tphcm-ng-hunh