HOẠT ĐỘNG

Trang chủ » HOẠT ĐỘNG
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay, XD Ngô Huỳnh gồm 9 người (1 kỹ thuật, 5 công nhân) đã có mặt tại ...
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay, XD Ngô Huỳnh gồm 8 người ( 1 kỹ thuật, 1 đội trưởng, 6 công ...
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay, đội ngũ XD Ngô Huỳnh gồm 9 người (1 kỹ thuật, 1 đội trưởng, 7 ...
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay, đội thi công XD Ngô Huỳnh gồm 15 người (2 CB kỹ thuật, 1 đội ...
unline
Xin chào mọi người, XD Ngô Huỳnh gồm: 9 người (1 kỹ thuật, 1 đội trưởng, 7 công nhân) đã có ...
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay đội ngũ Ngô Huỳnh gồm 9 người (1 kỹ thuật, 1 đội trưởng,7 công nhân) ...
unline
Hi mọi người, Hôm nay XD Ngô Huỳnh gồm 6 người (1 kỹ thuật, 5 công nhân) đã có mặt tại ...
unline
Xin chào mọi người, XD Ngô Huỳnh tgồm 15 người (2 CB kỹ thuật, 1 đội trưởng, 12 công nhân) đã ...
unline
Xin chào mọi người, Hôm nay XD Ngô Huỳnh đã có mặt tại nhà Cô Hồng- Địa chỉ 301 Nguyễn Xí, ...
unline
Chào mọi người, Hôm nay, XD Ngô Huỳnh với đội ngũ nhân công gồm 9 người ( kỹ thuật, 1 đội ...
unline
Hi mọi người, Mặc dù trời đang nắng gắt nhưng XD Ngô Huỳnh vẫn đang làm việc cực kỳ hăng say. ...
unline
Xin chào mọi người, Đội ngũ Ngô Huỳnh gồm 8 người (1 kỹ thuật, 1 đội trưởng, 6 công nhân) đang ...
unline
Xin chào mọi người, Ngô Huỳnh đã có mặt tại nhà Anh Tú, Bình Thạnh, địa chỉ: Địa chỉ 57/2 Lam Sơn ...