HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động tư vấn thiết kế, xây dựng nhà ở, động thổ công trình, khảo sát công trình, ký kết hợp đồng xây nhà của công ty Xây Dựng Ngô Huỳnh