HOẠT ĐỘNG

Trang chủ » HOẠT ĐỘNG
unline
Chào bạn! Ngày 18/11/2017, đội thi công 6 người đã tiến hành xây tường bao trục A nhà chú Hiếu. Một ...
unline
Chào bạn thân mến! Ngày 17/11/2017, Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã tiến hành một số hoạt động sau tại ...
unline
Chào bạn! Ngày 16/11/2017, Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã tiến hành gia công ván khuôn dầm sàn lầu 2 ...
unline
Chào bạn! Ngày 15/11/2017, Công ty xây dựng Ngô Huỳnh tiến hành các hạng mục sau tại nhà cô Lệ - ...
unline
Hi bạn! Ngày 14/11/2017, Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã hoàn thành công việc xây tường bao lầu 1 nhà ...
unline
Chào bạn! Ngày 13/11/2017, đội thi công Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã hoàn thành hạng mục gia công ván ...
unline
Chào bạn thân mến! Ngày 10/11/2017, đội thi công Ngô Huỳnh đã thực hiện đóng ván khuôn dầm sàn, xây tường ...
unline
Hi bạn! Ngày 9/11/2017, tại công trình nhà cô Nga - Tân Bình, Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã tiến ...
unline
Chào bạn! Ngày 8/11/2017, tại công trình nhà cô Thao - Tân Phú, đội thi công của Công ty Xây dựng ...
unline
Chào bạn! Ngày 7/11/2017, tại công trình nhà cô Hạnh - đội thi công Ngô Huỳnh đã tiến hành đổ bê ...
unline
Chào bạn! Ngày 6/11/2017, tại công trình nhà cô Lệ - quận 7, đội thi công 9 người của Công ty ...
unline
Hi bạn! Nhà cô Thảo - Nhà Bè sau thời gian thi công đến nay đã hoàn chỉnh tất cả mọi ...
unline
Chào bạn! Ngày 3/11/2017, Công ty Xây dựng Ngô Huỳnh đã thực hiện các hạng mục hoàn thiện phần mặt tiền ...