PHẦN III: CÔNG TÁC XÂY TÔ
1 Xây tường gạch ống 8x8x18 M2 90,000 65,000 155,000
2 Gạch thẻ 4x8x18 M2 140,000 80,000 22,000
3 Gạch thẻ  cầu thang 4x8x18 M3 1,300,000 1,300,000 2,600,000
4 Tô tường M2 35,000 50,000 85,000
PHẦN IV: CÔNG TÁC ỐP LÁT GẠCH
1 Cán vữa nền nhà M2 35,000 40,000 75,000
2 Lát gạch(chưa bao gồm giá gạch) M2 10,000 65,000 75,000
3 Ốp gạch tường nhà vệ sinh M2 10,000 75,000 85,000
PHẦN V: LỢP MÁI
1 Lợp mái ngói M2 40,000 40,000
2 Lợp mái tôn M2 30,000 30,000
PHẦN VI: SƠN NƯỚC – SƠN DẦU
1 Trét bột trong nhà M2 13,000 20,000 33,000
2 Trét bột ngoài nhà M2 18,000 20,000 38,000
3 Lăn sơn trong nhà (2 lớp) M2 20,000 18,000 38,000
4 Lăn sơn ngoài nhà (2 lớp) M2 25,000 20,000 45,000
5 Sơn dầu JOTUN M2 50,000 40,000 90,000
6 Sơn dầu Bạch tuyết M2 30,000 40,000 70,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *